Về ODB VIỆT NAM

Thông tin:

  • Tên công ty: Công ty TNHH ODB Việt Nam

  • Tên tiếng Anh: ODB company limited

  • Mã số thuế: 0315023064

  • Địa chỉ: 2/21/5 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh.

  • Website: odb.vn

  • Số điện thoại: 0932 569 676

  • Email: hi@odb.vn