Dung lượng 250GB 500GB 1TB
Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2
Hệ điều hành Windows 7, Mac OS X 10.9 Windows 7, Mac OS X 10.9 Windows 7, Mac OS X 10.9
Tốc độ đọc dữ liệu 540 MB/s 540 MB/s 540 MB/s
Tốc độ ghi dữ liệu 515 MB/s 515 MB/s 515 MB/s
Bảo hành 3 năm 3 năm 3 năm
Chống sock