Synology RS4017xs+

– Cpu : Intel Xeon D-1541 64-bit 8-Core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz
– Ram :8 GB DDR4 ECC UDIMM (1 x 8GB),mở rộng ram lên đến 64 GB (16 GB x 4)
– Số khoang ổ cứng : 16
– Ổ cứng tương thích :3.5″ SATA HDD , 2.5″ SATA HDD ,2.5″ SATA SSD