Card đồ họa- GPU NVIDIA TITAN RTX

  • Nhà sản xuất: NVIDIA
  • Tình trạng: Liên hệ đặt hàng