HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF CTO( Option linh kiện theo yêu cầu)